Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Jack Spicer

“Chúng ta thấy cơ thể khó nói…” – Jack Spicer

Jack Spicer sinh năm 1925 ở Los Angeles. Ông theo học ở Đại học California, Berkeley, nơi ông kết bạn với Robin Blaser và Robert Duncan, bên cạnh các nhà … Continue reading

September 21, 2020 · Leave a comment

“Kẻ ngốc nào cũng có thể bước vào một đại dương…” – Jack Spicer

Jack Spicer sinh năm 1925 ở Los Angeles. Ông theo học ở Đại học California, Berkeley, nơi ông kết bạn với Robin Blaser và Robert Duncan, bên cạnh các nhà … Continue reading

August 20, 2019 · Leave a comment

“Một bài thơ chẳng có con chim nào trong đó” – Jack Spicer

Jack Spicer sinh năm 1925 ở Los Angeles. Ông theo học ở Đại học California, Berkeley, nơi ông kết bạn với Robin Blaser và Robert Duncan, bên cạnh các nhà … Continue reading

July 26, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.