Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tại sao không” – Jana Prikryl

Jana Prikryl sinh năm 1975 ở Séc và lớn lên ở Canada. Cô đã xuất bản hai tập thơ, The After Party (2016) và No Matter (2019), và là biên tập viên điều hành … Continue reading

February 28, 2022 · Leave a comment

“Cột rào” – Jana Prikryl

Jana Prikryl sinh năm 1975 ở Séc và lớn lên ở Canada. Cô đã xuất bản hai tập thơ, The After Party (2016) và No Matter (2019), và là biên tập viên điều hành … Continue reading

January 4, 2022 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.