Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cặp” – Jane Shore

Jane Shore (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Lamont năm 1986 và giải Poets’ Prize năm 2010. Bà là giáo sư ngành văn học Anh … Continue reading

September 2, 2020 · Leave a comment

“Encyclopædia Britannica” – Jane Shore

Jane Shore (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ Lamont năm 1986 và giải Poets’ Prize năm 2010. Bà là giáo sư ngành văn học Anh … Continue reading

March 5, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.