Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Jennifer Grotz

“Thầy đồng” – Jennifer Grotz

Jennifer Grotz (1971–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Cô là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Rochester và là chủ nhiệm Hội thảo Bread … Continue reading

January 15, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.