Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bài thơ kết thúc ở đại dương” – Jim Moore

Jim Moore sinh năm 1943 ở Decatur, Illinois. Tập thơ gần đây nhất của ông là Prognosis (Graywolf Press, 2021). Ông dạy trong chương trình MFA tại Đại học Hamline. … Continue reading

March 2, 2021 · Leave a comment

“Tình trong phế tích” – Jim Moore

Jim Moore sinh năm 1943 ở Decatur, Illinois. Tập thơ gần đây nhất của ông là Underground: New and Selected Poems (Graywolf Press, 2014). Ông dạy trong chương trình MFA … Continue reading

October 24, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.