Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tóc Sally” – John Koethe

John Koethe (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Kingsley and Kate Tufts năm 1998 và giải Lenore Marshall năm 2010. Ông là giáo sư triết học … Continue reading

May 5, 2020 · Leave a comment

“Ban nhạc cover trong một quán bar nhỏ” – John Koethe

John Koethe (1945–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Kingsley and Kate Tufts năm 1998 và giải Lenore Marshall năm 2010. Ông là giáo sư triết học … Continue reading

August 25, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.