Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: John Skoyles

“Olga thứ hai” – John Skoyles

John Skoyles sinh năm 1949 ở Queens, New York. Ông đã xuất bản sáu tập thơ và hiện là giáo sư tại khoa Sáng tác, Văn học và Xuất bản … Continue reading

March 4, 2020 · Leave a comment

“Mẹ tôi, Heidegger, và Derrida” – John Skoyles

John Skoyles sinh năm 1949 ở Queens, New York. Ông đã xuất bản sáu tập thơ và hiện là giáo sư tại khoa Sáng tác, Văn học và Xuất bản … Continue reading

November 1, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.