Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Basho & Mandela” – Juan Felipe Herrera

Juan Felipe Herrera (1948–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2008 và là người Mỹ … Continue reading

September 1, 2020 · Leave a comment

“Năm chỉ dẫn về nhà tôi” – Juan Felipe Herrera

Juan Felipe Herrera (1948–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2008 và là người Mỹ … Continue reading

September 22, 2017 · Leave a comment

“Vamos a cantar” – Juan Felipe Herrera

Juan Felipe Herrera (1948–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2008 và là người Mỹ … Continue reading

August 26, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.