Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Juan Felipe Herrera

“Năm chỉ dẫn về nhà tôi” – Juan Felipe Herrera

Juan Felipe Herrera (1948–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2008, và là người Mỹ gốc … Continue reading

September 22, 2017 · Leave a comment

“Vamos a cantar” – Juan Felipe Herrera

Juan Felipe Herrera (1948–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2008, và là người Mỹ gốc … Continue reading

August 26, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.