Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Năm chỉ dẫn về nhà tôi” – Juan Felipe Herrera

Juan Felipe Herrera.jpg

Photo by Ariel Zambelich/NPR

Juan Felipe Herrera (1948–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2008 và là người Mỹ gốc Mexico đầu tiên được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ từ năm 2015 đến năm 2017.

Năm chỉ dẫn về nhà tôi

1) Trở lại những ngọn đồi vàng hạt nơi những kẻ khốn cùng nói về sự thanh lịch

2) Bước bộ đến cánh cửa bằng vải bạt, chiếc giường ngắn trải dựa những đám mây

3) Bên dưới trái đất, một con kiến viết bằng ân sủng của một vị thống đốc

4) Thổi, thổi Ưng Đuôi Lửa, ống tay giấu kín của bạn—những bí mật sa mạc của bạn

5) Bạn đến rồi, gần đến, không một cái tên, không một cơ thể, giờ đi đi

6) Tôi nói năm, nói năm như một cây ghi ta nói sáu.

Juan Felipe Herrera, “Five Directions to My House,” Half of the World in Light: New and Selected Poems (The University of Arizona Press, 2008).

Copyright © 2008 by Juan Felipe Herrera | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 22, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: