Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Truyện ngắn: “Macario” – Juan Rulfo

Juan Rulfo (1917–1986) là một trong những nhà văn quan trọng bậc nhất người Mexico. Mặc dù viết rất ít, chỉ với hai tác phẩm—tập truyện ngắn El Llano en … Continue reading

April 8, 2020 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Họ cấp cho chúng tôi đất” – Juan Rulfo

Juan Rulfo (1917–1986) là một trong những nhà văn quan trọng bậc nhất người Mexico. Mặc dù viết rất ít, chỉ với hai tác phẩm—tập truyện ngắn El Llano en … Continue reading

September 2, 2019 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Chẳng là chúng tôi nghèo quá” – Juan Rulfo

Juan Rulfo (1917–1986) là một trong những nhà văn quan trọng bậc nhất người Mexico. Mặc dù viết rất ít, chỉ với hai tác phẩm—tập truyện ngắn El Llano en … Continue reading

April 15, 2019 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.