Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chống lại cái chết” – Kaveh Akbar

Kaveh Akbar (1989–) là tác giả của tập thơ Calling a Wolf a Wolf (Alice James Books, 2017). Anh dạy tại Đại học Purdue và sáng lập và biên tập … Continue reading

October 12, 2018 · Leave a comment

“Chân dung của kẻ nghiện rượu đang cai” – Kaveh Akbar

Kaveh Akbar (1989–) là tác giả của tập thơ Calling a Wolf a Wolf (Alice James Books, 2017). Anh dạy tại Đại học Purdue và sáng lập và biên tập … Continue reading

March 12, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.