Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ngày đầu năm” – Ko Un

Ko Un (1933–) là nhà thơ người Hàn Quốc. Ông được trao nhiều giải thưởng văn chương trong nước và quốc tế, trong đó có giải công nhận trọn đời … Continue reading

April 19, 2020 · Leave a comment

“Ngày xưa một nhà thơ đã nói” – Ko Un

Ko Un (1933–) là nhà thơ người Hàn Quốc. Ông được trao nhiều giải thưởng văn chương trong nước và quốc tế, trong đó có giải công nhận trọn đời … Continue reading

June 30, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.