Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ngày xưa một nhà thơ đã nói” – Ko Un

ko un.jpg

Photo from Printemps Coréen

Ko Un (1933–) là nhà thơ người Hàn Quốc. Ông được trao nhiều giải thưởng văn chương trong nước và quốc tế, trong đó có giải công nhận trọn đời của giải thơ Griffin năm 2008.

Ngày xưa một nhà thơ đã nói

Ngày xưa một nhà thơ đã nói
dân tộc ta bị hủy diệt
nhưng sông núi vẫn còn

Nhà thơ của ngày nay nói
sông núi bị hủy diệt
nhưng dân tộc ta còn

Nhà thơ của ngày mai sẽ nói
sông núi bị hủy diệt
dân tộc ta bị hủy diệt và Than ôi!
anh và tôi bị hủy diệt hoàn toàn

Ko Un, “In the Old Days a Poet Once Said,” Flowers of a Moment, trans. Brother Anthony, Young-moo Kim, and Gary Gach (BOA Editions, Ltd., 2006).

Copyright © 2006 by Ko Un | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 30, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: