Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một trong những chú bướm” – W. S. Merwin

ws merwin.jpg

Photo © The Merwin Conservancy

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải dịch thuật của PEN năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Một trong những chú bướm

Vấn đề của niềm vui là thời gian
nó có thể chiếm lấy tôi mà không báo trước
và đã đi trước khi tôi biết được nó ở đây
nó có thể đứng trước tôi không bị nhận ra
trong lúc tôi đang nhớ về một nơi nào khác
ở một độ tuổi khác hay một người chưa gặp
đã nhiều năm và sẽ không bao giờ gặp lại
trên thế giới này và có vẻ tôi yêu mến
chỉ lúc này một niềm vui tôi không biết
khi nó đã ở đây mặc dù nó vẫn nằm
ngoài tầm với và sẽ không bị tóm hay bị đặt tên
hay bị gọi lại và nếu tôi bắt nó ở lại được
như tôi muốn nó sẽ biến thành nỗi đau

W. S. Merwin, “One of the Butterflies,” The Shadow of Sirius (Copper Canyon Press, 2008).

Copyright © 2008 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 1, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: