Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thư từ Gussie” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Tác giả của hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ … Continue reading

November 9, 2022 · Leave a comment

“Gã say trong lò đốt” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Tác giả của hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ … Continue reading

September 30, 2022 · Leave a comment

“Con mắt của những kẻ chết chìm nhìn sống tàu đi qua” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các … Continue reading

June 11, 2022 · Leave a comment

“Đảo Dối Lừa” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các … Continue reading

May 27, 2022 · Leave a comment

“Ngụ ngôn về những người mua” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các … Continue reading

February 12, 2022 · Leave a comment

“Con bọ hoa hồng” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các … Continue reading

December 23, 2021 · Leave a comment

“Dưới vầng trăng cũ” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các … Continue reading

November 5, 2021 · Leave a comment

“Những cánh đồng thấp và ánh sáng” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các … Continue reading

September 30, 2021 · Leave a comment

“Về chủ đề của thơ” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các … Continue reading

July 30, 2021 · Leave a comment

“Các chứng nhân” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các … Continue reading

June 7, 2021 · Leave a comment

“Những con cắt” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các … Continue reading

May 25, 2021 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.