Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Về chủ đề của thơ” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Về chủ đề của thơ

Con không hiểu thế giới, thưa Cha.
Bên hồ nước ở cuối khu vườn
Có một người đàn ông rề rà lắng nghe
Cái bánh xe quay trong dòng chảy, chỉ là
Chẳng có bánh xe nào ở đó để quay.

Ông ngồi ở cuối tháng Ba, nhưng cũng ngồi
Ở cuối khu vườn; tay đút vào
Túi. Nó không phải sự mong đợi,
Cái ông hướng đến, hay ngày hôm qua,
Cái ông lắng nghe. Nó là một bánh xe quay.

Khi con nói, thưa Cha, thế giới là cái
Mà con phải nhắc đến. Ông không nhích
Chân cũng không ngẩng đầu lên
Vì sợ làm phiền tiếng động mà ông nghe thấy
Như một nỗi đau không tiếng khóc, nơi ông nghe.

Con không nghĩ mình thích, thưa Cha,
Cái cách lúc nào, trước khi lắng nghe,
Ông cũng chuẩn bị bằng cách lắng nghe. Nó
Bất bình đẳng, thưa Cha, như lý do
Mà bánh xe quay, dẫu không có bánh xe.

Con nói về ông, thưa Cha, bởi ông
Ở đó với hai tay trong túi, ở cuối
Khu vườn lắng nghe cái bánh xe quay
Không có ở đó, nhưng thế giới,
Thưa Cha, mới là cái con không hiểu.

W. S. Merwin, “On the Subject of Poetry,” The Dancing Bears (Yale University Press, 1954).

Copyright © 1952 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 30, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: