Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Dưới vầng trăng cũ” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Dưới vầng trăng cũ

Kẻ cải tiến bất lực,
Trở nên đông và tinh ranh
Thay vì thông thái hay yêu thương,
Chẳng có gì mới hơn bao giờ
Dưới ánh mặt trời:

Vẫn tỏ vẻ, hoang đàng, dễ mua chuộc,
Những tiếng ồn của các người vẫn nhạt
Và những nụ cười tự tâng bốc
Như thường lệ
Dưới bất cứ thiên đường nào.

Đã bao lần, trước đây,
Các người quỳ gối đi
Đến những mặt trăng chính các người tạo ra,
Thảm hại, không sự yên bình nào
Dưới vầng trăng cũ.

W. S. Merwin, “Under the Old One,” The Drunk in the Furnace (Macmillan, 1960). This poem was first published in The New Yorker (January 3, 1958 Issue).

Copyright © 1960 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 5, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: