Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Žito nhà ảo thuật” – Miroslav Holub

Miroslav Holub (1923–1998) là nhà thơ và nhà miễn dịch học người Séc.

Žito nhà ảo thuật

Để làm vui lòng nhà vua ông biến nước thành rượu.
Ếch thành người hầu. Bọ thành khâm sai. Và một đại thần
từ một con chuột. Ông cúi đầu, và cúc nở từ những đầu ngón tay.
Ngồi trên vai ông một con chim biết nói.

Đó.

Hãy biến ra cái gì khác đi, nhà vua đòi.
Hãy biến ra ngôi sao đen. Đoạn ông biến ra ngôi sao đen.
Hãy biến ra nước khô. Đoạn ông biến ra nước khô.
Hãy biến ra một dòng sông buộc bằng dây rơm. Đoạn ông biến.

Đó.

Rồi một học trò đến và hỏi: hãy biến ra sin α lớn hơn một.

Đoạn Žito trở nên tái nhợt và buồn rầu: Rất tiếc. Sin nằm ở đoạn
từ âm một đến dương một. Chẳng thể làm gì được.
Và ông rời đế quốc hoàng gia, lặng lẽ lách
qua toán triều thần, về nhà mình
                                                                    trong một vỏ hạt dẻ.

Miroslav Holub, “Žito the Magician,” trans. George Theiner in Holub, Selected Poems (Penguin Books, 1967).

Copyright © 1961 by Miroslav Holub | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 6, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: