Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Các chứng nhân” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Các chứng nhân

Buổi tối đã mang
Con chuột của nó đến và thả nó lên sàn,
Lên tường, lên rèm, lên
Đồng hồ. Mi với đôi găng tay, ở cửa,
Ai đã kêu mi đến và xem?

Khi lũ dơi nở rộ trong các khe nứt
Mi và các anh em mi
Giơ dao lên để nhìn qua đó.
Chắc chắn mặt trăng có thể tìm đường đến giếng
Mà không cần mi. Và các dòng suối
Đến ban thờ của chúng.

Còn chúng ta, chúng ta bước vào xứ sở của mi
Với đôi mắt nhắm.

W. S. Merwin, “Witnesses,” The Moving Target (Atheneumn, 1963).

Copyright © 1962 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 7, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: