Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chậm rãi, rồi bỗng vội vàng” – Lawrence Raab

Lawrence Raab (1946–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư về thơ tại Williams College. Chậm rãi, rồi bỗng vội vàng Tất nhiên bạn đã mệt cái tất cả … Continue reading

December 9, 2017 · Leave a comment

“Bài thơ không thể viết” – Lawrence Raab

Lawrence Raab (1946–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư về thơ tại Williams College. Bài thơ không thể viết khác bài thơ chưa được viết, hay nhiều bài chưa bao giờ … Continue reading

June 24, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.