Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cuộc trò chuyện” – Leonard Nathan

Leonard Nathan (1924–2007) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là giáo sư tu từ học tại Đại học California, Berkeley từ năm 1968 cho … Continue reading

April 21, 2019 · Leave a comment

“Những người ăn khoai tây” – Leonard Nathan

Leonard Nathan (1924–2007) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là giáo sư tu từ học tại Đại học California, Berkeley từ năm 1968 cho … Continue reading

November 15, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.