Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nay tôi tuyên anh đã chết” – Martín Espada

Martín Espada (1957–) là nhà thơ người Mỹ. Ông sinh ra ở Brooklyn trong một gia đình gốc Puerto Rico, lấy bằng luật tại Đại học Northeastern và làm luật … Continue reading

August 24, 2019 · Leave a comment

“Cộng hòa thơ” – Martín Espada

Martín Espada (1957–) là nhà thơ người Mỹ. Ông sinh ra ở Brooklyn trong một gia đình gốc Puerto Rico, lấy bằng luật tại Đại học Northeastern và làm luật … Continue reading

February 25, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.