Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Vụ tự sát ngược” – Matt Rasmussen

Matt Rasmussen là tác giả của Black Aperture (LSU Press, 2013), tập thơ đoạt giải Walt Whitman năm 2012 và lọt vào vòng chung khảo giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ … Continue reading

March 1, 2018 · Leave a comment

“Sau vụ tự sát” – Matt Rasmussen

Matt Rasmussen là tác giả của Black Aperture (LSU Press, 2013), tập thơ đoạt giải Walt Whitman năm 2012 và lọt vào vòng chung khảo giải Sách Quốc gia Mỹ … Continue reading

March 1, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.