Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Giấc mơ xét lại” – Maxine Kumin

Maxine Kumin (1925–2014) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1973, giải Poets’ Prize năm 1993, giải thơ Ruth Lilly năm 1999, và huân … Continue reading

August 13, 2018 · Leave a comment

“Sau khi yêu” – Maxine Kumin

Maxine Kumin (1925–2014) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1973, giải Poets’ Prize năm 1993, giải thơ Ruth Lilly năm 1999, và huân … Continue reading

August 7, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.