Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bài thơ nói” – Michael Dickman

Michael Dickman (1975–) là nhà thơ người Mỹ. Anh được trao giải James Laughlin năm 2010. Bài thơ nói Bài thơ nóirằng ánh nắng ở đằng sau kia là thứ … Continue reading

August 15, 2020 · Leave a comment

“Từ cuộc đời của các bạn tôi” – Michael Dickman

Michael Dickman (1975–) là nhà thơ người Mỹ. Anh được trao giải James Laughlin năm 2010. Từ cuộc đời của các bạn tôi Lũ chim được gọi là gì trong … Continue reading

December 16, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.