Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Phát quang sinh học” – Paul Tran

PaPaul Tran sinh năm 1992 ở San Diego, California và có bằng MFA về thơ tại Đại học Washington-St. Louis. Tập thơ đầu của họ, All the Flowers Kneeling, sẽ được … Continue reading

June 25, 2021 · Leave a comment

“Copernicus” – Paul Tran

Paul Tran sinh năm 1992 ở San Diego, California và có bằng MFA về thơ tại Đại học Washington-St. Louis. Tập thơ đầu của họ, All the Flowers Kneeling, sẽ … Continue reading

January 13, 2020 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.