Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bí ngồi” – Peter Balakian

Peter Balakian (1951–) là nhà thơ người Mỹ gốc Armenia và giáo sư hàm Donald M. và Constance H. Rebar về các ngành nhân văn và giáo sư ngành văn … Continue reading

February 24, 2020 · Leave a comment

“Cà tím” – Peter Balakian

Peter Balakian (1951–) là nhà thơ người Mỹ gốc Armenia và giáo sư hàm Donald M. và Constance H. Rebar về các ngành nhân văn và giáo sư ngành văn … Continue reading

May 21, 2018 · Leave a comment

“Rời Aleppo” – Peter Balakian

Peter Balakian (1951–) là nhà thơ người Mỹ gốc Armenia và giáo sư hàm Donald M. và Constance H. Rebar về các ngành nhân văn và giáo sư ngành văn … Continue reading

April 11, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.