Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Primo Levi

“Công trình” – Primo Levi

Primo Levi (1919–1987) là nhà văn Do Thái người Ý, tác giả của một số cuốn sách—nổi tiếng nhất là Se questo è un uomo, hồi ký về những năm … Continue reading

April 20, 2019 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Chuyện của Avrom” – Primo Levi

Primo Levi (1919–87) là nhà văn Do Thái người Ý, tác giả của một số cuốn sách—nổi tiếng nhất là Se questo è un uomo, hồi ký về những năm … Continue reading

January 7, 2017 · Leave a comment

Primo Levi: Tại sao chúng ta viết?

Primo Levi (1919–1987) là nhà văn Do Thái người Ý, tác giả của một số cuốn sách—nổi tiếng nhất là Se questo è un uomo, hồi ký về những năm … Continue reading

December 26, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.