Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Truyện ngắn: “Bạn của con người” – Primo Levi

Primo Levi sinh năm 1919 ở Turin, Ý. Là một nhà hóa học, ông bị bắt trong Thế chiến thứ II do tham gia phong trào kháng chiến chống Phát … Continue reading

November 14, 2021 · 1 Comment

Truyện ngắn: “Một ngôi sao tĩnh lặng” – Primo Levi

Primo Levi sinh năm 1919 ở Turin, Ý. Là một nhà hóa học, ông bị bắt trong Thế chiến thứ II do tham gia phong trào kháng chiến chống Phát … Continue reading

August 30, 2020 · Leave a comment

“Công trình” – Primo Levi

Primo Levi sinh năm 1919 ở Turin, Ý. Là một nhà hóa học, ông bị bắt trong Thế chiến thứ II do tham gia phong trào kháng chiến chống Phát … Continue reading

April 20, 2019 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Chuyện của Avrom” – Primo Levi

Primo Levi sinh năm 1919 ở Turin, Ý. Là một nhà hóa học, ông bị bắt trong Thế chiến thứ II do tham gia phong trào kháng chiến chống Phát … Continue reading

January 7, 2017 · Leave a comment

Primo Levi: Tại sao chúng ta viết?

Primo Levi sinh năm 1919 ở Turin, Ý. Là một nhà hóa học, ông bị bắt trong Thế chiến thứ II do tham gia phong trào kháng chiến chống Phát … Continue reading

December 26, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.