Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Saadat Hasan Manto

Truyện ngắn: “Toba Tek Singh” – Saadat Hasan Manto

Saadat Hasan Manto (1912–1955) được đánh giá là một trong những nhà văn xuất sắc nhất của Nam Á trong thế kỷ 20, và cũng là một nhà văn viết … Continue reading

October 29, 2019 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Mở ra” – Saadat Hasan Manto

Saadat Hasan Manto (1912–1955) được đánh giá là một trong những nhà văn xuất sắc nhất của Nam Á trong thế kỷ 20, và cũng là một nhà văn viết … Continue reading

March 8, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.