Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Truyện ngắn: “Kích cỡ của các đồ vật” – Samanta Schweblin

Samanta Schweblin (1978–), nhà văn người Argentina, là tác giả của ba tập truyện ngắn với một số giải thưởng, trong đó có giải Casa de la Américas năm 2008 và giải … Continue reading

May 23, 2017 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Giết một con chó” – Samanta Schweblin

Samanta Schweblin (1978–), nhà văn người Argentina, là tác giả của ba tập truyện ngắn với một số giải thưởng, trong đó có giải Casa de la Américas năm 2008 và giải … Continue reading

April 30, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.