Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Alba” – Samuel Beckett

Samuel Beckett sinh năm 1906 ở Foxrock, gần Dublin, Ireland. Sau khi tốt nghiệp trường Trinity College năm 1927, ông đến Paris và bắt đầu sáng tác cả thơ lẫn … Continue reading

March 13, 2021 · Leave a comment

“Cuốn băng cuối cùng của Krapp” – Samuel Beckett

Samuel Beckett sinh năm 1906 ở Foxrock, gần Dublin, Ireland. Sau khi tốt nghiệp trường Trinity College năm 1927, ông đến Paris và bắt đầu sáng tác cả thơ lẫn … Continue reading

September 5, 2020 · Leave a comment

“[tôi muốn tình yêu của tôi chết]” – Samuel Beckett

Samuel Beckett sinh năm 1906 ở Foxrock, gần Dublin, Ireland. Sau khi tốt nghiệp trường Trinity College năm 1927, ông đến Paris và bắt đầu sáng tác cả thơ lẫn … Continue reading

August 5, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.