Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Sheila Heti

Truyện ngắn: “Xám” – Sheila Heti

Sheila Heti (1976–) là nhà văn người Canada. Cô là tác giả của tám cuốn sách hư cấu và phi hư cấu, bao gồm các cuốn tiểu thuyết Motherhood, How … Continue reading

July 16, 2020 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Cô gái trồng hoa” – Sheila Heti

Sheila Heti (1976–) là nhà văn người Canada. Cô là tác giả của tám cuốn sách hư cấu và phi hư cấu, bao gồm các cuốn tiểu thuyết Motherhood, How Should a … Continue reading

January 23, 2017 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Đời tôi là trò đùa” – Sheila Heti

  Sheila Heti (1976–) là nhà văn người Canada. Cô là tác giả của tám cuốn sách hư cấu và phi hư cấu, bao gồm các cuốn tiểu thuyết Motherhood, How Should … Continue reading

May 6, 2015 · 2 Comments

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.