Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Svetlana Alexievich

Nina L. Khrushcheva phỏng vấn Svetlana Alexievich

Nguồn: Nina L. Khrushcheva and Svetlana Alexievich, “The Story in History,” Project Syndicate (Jan 10, 2020). Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Năm 2015, nhà sử học truyền khẩu Svetlana Alexievich … Continue reading

January 11, 2020 · Leave a comment

Những tiếng nói từ Chernobyl: Trích đoạn

Svetlana Alexievich (1948–) là nhà văn người Belarus, chủ nhân giải Nobel văn chương 2015 với “những tác phẩm đa âm sắc, đài tưởng niệm sự đau khổ và lòng … Continue reading

May 30, 2016 · Leave a comment

“Người đàn ông bay” – Svetlana Alexievich

Lời giới thiệu Hôm mùng 8 tháng 10, Ủy ban Nobel công bố giải Nobel Văn học 2015 được trao cho Svetlana Alexievich, nhà văn và nhà báo có khối … Continue reading

November 2, 2015 · 2 Comments

Svetlana Alexievich: “Stalin và Gulag không phải là lịch sử”

Nguồn: Svetlana Alexievich, “Svetlana Alexievich: ‘Stalin and the Gulag are not history’,” The Guardian, 09/10/2015. Đây là lời tựa Svetlana Alexievich viết cho cuốn Câu chuyện của tôi của Andrei … Continue reading

October 11, 2015 · 4 Comments

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.