Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Tatyana Tolstaya

Truyện ngắn: “Những thứ không cần thiết” – Tatyana Tolstaya

Tatyana Tolstaya (1951–) là tác giả của năm cuốn sách đã được dịch sang tiếng Anh, trong đó có The Slynx (NYRB Classics, 2007). Bà là cháu gái nhà văn Aleksey Tolstoy. … Continue reading

August 11, 2017 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Thịt đông” – Tatyana Tolstaya

Tatyana Tolstaya là tác giả của năm cuốn sách đã được dịch sang tiếng Anh, trong đó có The Slynx (NYRB Classics, 2007). Bà là cháu gái nhà văn Aleksey … Continue reading

January 18, 2016 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.