Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Truyện ngắn: “Điều mong đợi ở chúng ta” – Ted Chiang

Ted Chiang (1967–) là nhà văn khoa học giả tưởng người Mỹ. Các tác phẩm của anh đã đoạt bốn giải Nebula, bốn giải Hugo, và bốn giải Locus. Anh … Continue reading

November 26, 2019 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Sự im lặng vĩ đại” – Ted Chiang

Ted Chiang (1967–) là nhà văn khoa học giả tưởng người Mỹ. Các tác phẩm của anh đã đoạt bốn giải Nebula, bốn giải Hugo, và bốn giải Locus. Anh … Continue reading

March 29, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.