Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi một nhà thơ khác” – Thom Gunn

Thom Gunn (1929–2004) là nhà thơ người Anh. Ông được trao giải Forward cho tập thơ xuất sắc nhất năm 1992, giải Lenore Marshall năm 1993, và giải David Cohen … Continue reading

April 16, 2019 · Leave a comment

“Những thuyền trưởng buồn của tôi” – Thom Gunn

Thom Gunn (1929–2004) là nhà thơ người Anh. Ông được trao giải Forward cho tập thơ xuất sắc nhất năm 1992, giải Lenore Marshall năm 1993, và giải David Cohen … Continue reading

September 16, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.