Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi một nhà thơ khác” – Thom Gunn

thom gunn.jpg

Thom Gunn (1929–2004) là nhà thơ người Anh. Ông được trao giải Forward cho tập thơ xuất sắc nhất năm 1992, giải Lenore Marshall năm 1993, và giải David Cohen năm 2003.

Gửi một nhà thơ khác

Ngài gãi lưng tôi, tôi thích gu của ngài đúng vậy,
Nhưng, thưa ngài, tôi không làm với ngài điều ấy,
Mặc hai lần ngài hỏi. Tôi cũng có gu đây.

Thom Gunn, “To Another Poet,” Boss Cupid (Faber & Faber, 2000). This poem was first published in The New Yorker (May 12, 1996 Issue).

Copyright © 1996 by Thom Gunn | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 16, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: