Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cách làm một bài thơ tình” – Traci Brimhall

Traci Brimhall (1982–) là tác giả của bốn tập thơ. Cô có bằng PhD tại Đại học Western Michigan và hiện là phó giáo sư ngành văn học Anh tại … Continue reading

March 28, 2020 · Leave a comment

“Thơ tình không một giọt khoa trương nào trong đó” – Traci Brimhall

Traci Brimhall (1982–) là tác giả của ba tập thơ, Saudade (Copper Canyon Press, 2017), Our Lady of the Ruins (W.W. Norton, 2012), và Rookery (Southern Illinois University Press, 2010). … Continue reading

January 1, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.