Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Category Archives: Hài hước

Năm giai đoạn đau buồn khi mất đi một người theo dõi

Nguồn: Hallie Bateman, “The Five Stages of Grieving the Loss of a Follower,” The New Yorker (December 17, 2015 Issue). Nguyễn Huy Hoàng dịch. Năm giai đoạn đau buồn khi … Continue reading

December 31, 2015 · 1 Comment

Một cuộc đời của tiểu sử nhà văn

Nguồn: Ilana Masad, “A Lifetime of Author Bios,” The New Yorker, 09/04/2015. Nguyễn Huy Hoàng dịch. TÁC GIẢ là một cô gái mọt sách tự xưng mười bảy tuổi. Cô từng … Continue reading

April 10, 2015 · Leave a comment

Mọi điều bạn cần biết về hẹn hò qua mạng

Nguồn: Jason Hayes, “Everything You Need to Know About Online Dating,” The New Yorker, Mar. 4, 2015. Nguyễn Huy Hoàng dịch. Có gì trong một cái tên? Tên người dùng … Continue reading

March 9, 2015 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.