Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Phép chữa” – Bob Hicok

Bob Hicok (1960–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư ngành văn học Anh tại Virginia Tech. Anh được trao giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2008. Phép chữa Khi … Continue reading

September 15, 2020 · Leave a comment

“Nín thở: một bài ca của biến đổi khí hậu” – Bob Hicok

Bob Hicok (1960–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư ngành văn học Anh tại Virginia Tech. Anh được trao giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2008. Nín thở: một … Continue reading

August 24, 2018 · Leave a comment

“Một lịch sử của origami” – Bob Hicok

Bob Hicok (1960–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư ngành văn học Anh tại Virginia Tech. Anh được trao giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2008. Một lịch sử … Continue reading

December 18, 2017 · Leave a comment

“Người đàn ông của gia đình” – Bob Hicok

Bob Hicok (1960–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư ngành văn học Anh tại Virginia Tech. Anh được trao giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2008. Người đàn ông của … Continue reading

April 15, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.