Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Lạc” – Carl Sandburg

Carl Sandburg sinh năm 1878 ở Galesburg, Illinois. Là một nhà thơ, nhà văn, nhà tiểu sử, ông được trao ba giải Pulitzer cho các tác phẩm của mình: hai … Continue reading

April 12, 2020 · Leave a comment

“Dưới trăng mùa gặt” – Carl Sandburg

Carl Sandburg sinh năm 1878 ở Galesburg, Illinois. Là một nhà thơ, nhà văn, nhà tiểu sử, ông được trao ba giải Pulitzer cho các tác phẩm của mình: hai … Continue reading

September 14, 2019 · Leave a comment

“Sương mù” – Carl Sandburg

Carl Sandburg sinh năm 1878 ở Galesburg, Illinois. Là một nhà thơ, nhà văn, nhà tiểu sử, ông được trao ba giải Pulitzer cho các tác phẩm của mình: hai … Continue reading

May 31, 2019 · Leave a comment

“Có lẽ” – Carl Sandburg

Carl Sandburg sinh năm 1878 ở Galesburg, Illinois. Là một nhà thơ, nhà văn, nhà tiểu sử, ông được trao ba giải Pulitzer cho các tác phẩm của mình: hai … Continue reading

January 6, 2019 · 1 Comment

“Bên ô cửa sổ” – Carl Sandburg

Carl Sandburg sinh năm 1878 ở Galesburg, Illinois. Là một nhà thơ, nhà văn, nhà tiểu sử, ông được trao ba giải Pulitzer cho các tác phẩm của mình: hai … Continue reading

November 13, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.