Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Có lẽ” – Carl Sandburg

the dream.jpg

The Dream, 1939 by Marc Chagall

Carl Sandburg sinh năm 1878 ở Galesburg, Illinois. Là một nhà thơ, nhà văn, nhà tiểu sử, ông được trao ba giải Pulitzer cho các tác phẩm của mình: hai giải cho thơ vào các năm 1919 và 1951 và một giải cho tác phẩm lịch sử vào năm 1940. Ông được trao huân chương Robert Frost năm 1952, Huân chương Tự do Tổng thống năm 1964, và qua đời ở Flat Rock, North Carolina năm 1967.

Có lẽ

Có lẽ chàng tin em, có lẽ không.
Có lẽ em sẽ lấy được chàng, có lẽ không.
Có lẽ gió trên đồng,
Có lẽ gió ngoài biển,
Có lẽ ai, ở đâu đó, sẽ biết.
Em sẽ tựa đầu lên vai chàng
Và khi chàng hỏi em em sẽ thưa rằng có,
Có lẽ.

Carl Sandburg, “Maybe,” Harvest Poems, 1910-1960 (Harcourt Brace Jovanovich, 1960).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

One comment on ““Có lẽ” – Carl Sandburg

  1. genderchats
    January 7, 2019

    “Có lẽ gió trên đồng,
    Có lẽ gió ngoài biển…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 6, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: