Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cha tôi là một người tuyết” – Sparrow

Sparrow.jpg

Sparrow (1953–) là một nhà thơ và nhạc công người Mỹ.

Cha tôi là một người tuyết

Cha tôi là một người tuyết, nhưng ông đã chảy.

Chỉ còn lại đôi mắt ông—hai mẩu than đá—
ngồi chễm chệ trên bàn bếp nhà tôi
và nhìn tôi đi lại trong phòng.

Tôi đã ăn mũi ông từ rất lâu về trước.

Sparrow, “My Father Was a Snowman,” The New Yorker (March 13, 1995 Issue).

Copyright © 1995 by Sparrow | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 3, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: