Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một thực hành trong sầu muộn” – Gabrielle Glancy

Rolla.jpg

Rolla, 1878 by Henri Gervex

Gabrielle Glancy là tác giả của các cuốn sách I’m Already Disturbed Please Come In (Oneiric Press, 2014) và The Art of the College Essay (Oneiric Press, 2014).

Một thực hành trong sầu muộn

Hoa hồng của Steichen có mặt người trên đó
em đã thấy trong mấy dịp buồn.
Dịp buồn có thể thấy
ở bất cứ đâu. Giờ thì em nhận ra bằng
trực giác sự vắng mặt ở sau lưng
mình. Làm sao em giải thích được? Em nằm
trên giường, mình em. Em nghiêng mình sang một bên.
Không bàn tay nào di chuyển giữa đôi vai em.
Không tấm đùi nào khớp mình vào khoeo
chân em. Mùi hương của em,
chỉ riêng mình em, ấm áp tỏa lên
từ dưới chăn mền. Quăng mình và xoay.
Em mệt mỏi xoay về phía vắng anh,
ôm chặt như ôm anh chặt.

Gabrielle Glancy, “An Exercise in Sadness,” The New Yorker (April 17, 1995 Issue).

Copyright © 1995 by Gabrielle Glancy | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 2, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: