Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Carlos Drummond de Andrade

“Sự hủy diệt” – Carlos Drummond de Andrade

Carlos Drummond de Andrade (1902–1987) là nhà thơ và nhà văn người Brazil, một biểu tượng văn hóa dân tộc và được nhiều người đánh giá là nhà thơ có … Continue reading

October 31, 2019 · Leave a comment

“Đừng tự sát” – Carlos Drummond de Andrade

Carlos Drummond de Andrade (1902–1987) là nhà thơ và nhà văn người Brazil, một biểu tượng văn hóa dân tộc và được nhiều người đánh giá là nhà thơ có … Continue reading

April 28, 2019 · 1 Comment

“Khởi sự của tình yêu” – Carlos Drummond de Andrade

Carlos Drummond de Andrade (1902–1987) là nhà thơ và nhà văn người Brazil, một biểu tượng văn hóa dân tộc và được nhiều người đánh giá là nhà thơ có … Continue reading

April 18, 2019 · Leave a comment

“Ở giữa con đường” – Carlos Drummond de Andrade

Carlos Drummond de Andrade (1902–1987) là nhà thơ và nhà văn người Brazil, một biểu tượng văn hóa dân tộc và được nhiều người đánh giá là nhà thơ có … Continue reading

November 23, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.