Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Carol Ann Duffy

“Valentine” – Carol Ann Duffy

Carol Ann Duffy (1955–), nhà thơ và nhà viết kịch người Scotland, là giáo sư ngành thơ đương đại tại Đại học Manchester Metropolitan và được nữ hoàng Elizabeth II … Continue reading

February 13, 2017 · Leave a comment

Archives

Categories