Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Carol Ann Duffy

“Tin nhắn” – Carol Ann Duffy

Carol Ann Duffy (1955–) là nhà thơ và nhà viết kịch người Scotland. Bà được trao giải Somerset Maugham năm 1988, giải Dylan Thomas năm 1989, giải Whitbread năm 1993, … Continue reading

February 22, 2018 · Leave a comment

“Tình đầu” – Carol Ann Duffy

Carol Ann Duffy (1955–) là nhà thơ và nhà viết kịch người Scotland. Bà được trao giải Somerset Maugham năm 1988, giải Dylan Thomas năm 1989, giải Whitbread năm 1993, … Continue reading

August 16, 2017 · Leave a comment

“Valentine” – Carol Ann Duffy

Carol Ann Duffy (1955–) là nhà thơ và nhà viết kịch người Scotland. Bà được trao giải Somerset Maugham năm 1988, giải Dylan Thomas năm 1989, giải Whitbread năm 1993, … Continue reading

February 13, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.