Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Từ ngữ, đêm mênh mông” – Carol Ann Duffy

Carol Ann Duffy (1955–) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Scotland. Bà được trao giải Somerset Maugham năm 1988, giải Dylan Thomas năm 1989, giải Whitbread và giải … Continue reading

March 19, 2020 · Leave a comment

“Tin nhắn” – Carol Ann Duffy

Carol Ann Duffy (1955–) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Scotland. Bà được trao giải Somerset Maugham năm 1988, giải Dylan Thomas năm 1989, giải Whitbread và giải … Continue reading

February 22, 2018 · Leave a comment

“Tình đầu” – Carol Ann Duffy

Carol Ann Duffy (1955–) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Scotland. Bà được trao giải Somerset Maugham năm 1988, giải Dylan Thomas năm 1989, giải Whitbread và giải … Continue reading

August 16, 2017 · Leave a comment

“Valentine” – Carol Ann Duffy

Carol Ann Duffy (1955–) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Scotland. Bà được trao giải Somerset Maugham năm 1988, giải Dylan Thomas năm 1989, giải Whitbread và giải … Continue reading

February 13, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.