Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tin nhắn” – Carol Ann Duffy

text.jpg

Photo by Jim Wilson/The New York Times

Carol Ann Duffy (1955–) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Scotland. Bà được trao giải Somerset Maugham năm 1988, giải Dylan Thomas năm 1989, giải Whitbread và giải Forward năm 1993, giải văn chương Lannan cho thơ năm 1995, giải T. S. Eliot năm 2005, giải Sách Costa năm 2011, và giải PEN/Pinter năm 2012. Bà là giáo sư ngành thơ đương đại tại Đại học Manchester Metropolitan và là Poet Laureate của Vương quốc Anh từ năm 2009 đến năm 2019.

Tin nhắn

Em chăm nom cái điện thoại
như một con sẻ bị thương.

Chúng ta nhắn, nhắn, nhắn
những lời mình quan trọng.

Em đọc lại tin nhắn đầu,
tin thứ hai, thứ ba,

để tìm dấu xx nhỏ,
cảm thấy thật ngớ ngẩn.

Những ký tự mà ta gửi
đến cùng một hợp âm vỡ.

Em cố hình dung bàn tay anh,
hình ảnh của chúng mờ.

Chẳng có gì ngón tay em ấn
sẽ được nghe bao giờ.

Carol Ann Duffy, “Text,” Rapture (Picador, 2005).

Copyright © 2005 by Carol Ann Duffy | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 22, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: