Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Truyện ngắn: “Không nhân chứng” – César Aira

César Aira (1949–) là một dịch giả và nhà văn tiêu biểu của nền văn chương Argentina đương đại. Cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông, Ema, the Captive (trans. … Continue reading

October 22, 2016 · 1 Comment

Truyện ngắn: “Xe đẩy” – César Aira

César Aira (1949–) là một dịch giả và nhà văn tiêu biểu của nền văn chương Argentina đương đại. Cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông, Ema, the Captive (trans. … Continue reading

October 18, 2016 · 1 Comment

Truyện ngắn: “Picasso” – César Aira

César Aira (1949–) là một dịch giả và nhà văn tiêu biểu của nền văn chương Argentina đương đại. Truyện ngắn “Picasso” được in trong tập The Musical Brain and … Continue reading

September 26, 2015 · 2 Comments

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.