Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nga” – Ciaran Carson

Ciaran Carson (1948–2019) là nhà thơ người Bắc Ireland. Ông được trao giải Alice Hunt Bartlett năm 1987, giải T. S. Eliot năm 1993, giải Forward cho tập thơ xuất … Continue reading

December 17, 2018 · Leave a comment

“Thì ta hãy đi” – Ciaran Carson

Ciaran Carson (1948–2019) là nhà thơ người Bắc Ireland. Ông được trao giải Alice Hunt Bartlett năm 1987, giải T. S. Eliot năm 1993, giải Forward cho tập thơ xuất … Continue reading

February 21, 2018 · Leave a comment

“Cái thẻ” – Ciaran Carson

Ciaran Carson (1948–2019) là nhà thơ người Bắc Ireland. Ông được trao giải Alice Hunt Bartlett năm 1987, giải T. S. Eliot năm 1993, giải Forward cho tập thơ xuất … Continue reading

September 25, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.