Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thì ta hãy đi” – Ciaran Carson

eyebright.jpg

Ciaran Carson (1948–2019) là nhà thơ người Bắc Ireland. Ông được trao giải Alice Hunt Bartlett năm 1987, giải T. S. Eliot năm 1993, giải Forward cho tập thơ xuất sắc nhất năm 2003, và giải dịch thuật Oxford-Weidenfeld cho bản dịch Inferno của Dante năm 2003. Ông là giám đốc sáng lập Trung tâm Seamus Heaney về Thơ tại Queen’s University Belfast cho đến khi nghỉ hưu năm 2015.

Thì ta hãy đi

qua hành trình
bãi mìn gai

tay trong tay
mắt chẳng tìm ai

ngoài chúng ta
một mình

chẳng nản lòng bởi
những bẫy & hố

của miền đất hoang
cho đến khi

em cúi xuống
& ngắt

một nhành
hoa tiểu mễ

Ciaran Carson, “Let Us Go Then,” On the Night Watch (Gallery Books, 2009).

Copyright © 2009 by Ciaran Carson | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 21, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: